Czas Czytania:
Współpraca z pleszewską Strażą Pożarną, IX i X 2018

Współpraca z pleszewską Strażą Pożarną, IX i X 2018

Autor: | Opublikowany: | Kategoria:

We wrześniu w ramach programu firefighterplus pleszewscy strażacy rozpoczęli szkolenie dla dzieci z pleszewskiego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego. Celem akcji jest przygotowanie ich do roli liderów ochrony przeciwpożarowej. Następnie grupa odwiedziła uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Pleszewie. Młodzi liderzy wspólnie ze strażakami opowiedzieli o służbie w straży pożarnej, sprzęcie, którego używają strażacy do działań ratowniczo–gaśniczych oraz o numerach alarmowych i zasadach zgłaszania sytuacji niebezpiecznych. Jednak głównym temat zajęć były pożary: przyczyny ich powstawania, związane z nimi zagrożenia oraz zasady i sposoby ewakuacji. Dzieci dowiedziały się jak podczas pożarów zachowuje się dym i jakie z jego strony grożą niebezpieczeństwa. Następnie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zadymionym na ten cel pomieszczeniu. Dzieci obserwowały kształtowanie się warstw dymu, sprawdziły widoczność w takim miejscu, a także przećwiczyły ewakuację z niego.

W październiku, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odwiedziliśmy najmłodsze grupy przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie. Strażacy, wraz z młodymi liderami prewencji przeciwpożarowej, opowiedzieli o swojej pracy, sprzęcie, którego używają do działań ratowniczo – gaśniczych oraz o numerach alarmowych i zasadach zgłaszania sytuacji niebezpiecznych. Jednak głównym temat zajęć były pożary: przyczyny ich powstawania, związane z nimi zagrożenia oraz zasady i sposoby ewakuacji. Dzieci dowiedziały się jak podczas pożarów zachowuje się dym i jakie z jego strony grożą niebezpieczeństwa. Na zbudowanym przez pleszewskich strażaków modelu domku jednorodzinnego, mogły również zaobserwować działanie czujek dymu. Następnie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. Dzieci obserwowały kształtowanie się warstw dymu, a także przećwiczyły ewakuację z zadymionego pomieszczenia. Zajęcia pleszewskich strażaków, a zwłaszcza ich praktyczna część, spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci oraz uznaniem ich opiekunów.

IMG_9240.jpg

IMG_9249.jpg

IMG_9388.jpg

IMG_9168.jpg

IMG_9170.jpg

IMG_9184.jpg

IMG_9209.jpg