Czas Czytania:
XII Przegląd Młodych Talentów Domów Dziecka, 25.10.2018

XII Przegląd Młodych Talentów Domów Dziecka, 25.10.2018

Autor: Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie | Opublikowany: | Kategoria:

Po raz 12. nasz Dom Dziecka i Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom" zorganizowały przegląd młodych talentów dla dzieci i młodzieży z wielkopolskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od powiatu pleszewskiego. W rywalizacji brały udział następujące placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczynie, Dom Dziecka w Liskowie, Dom Młodzieży im. Błogosławionej Laury Vicuni w Poznaniu, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Swiętej Rodziny w Pleszewie, Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Dom Dziecka CARITAS im. śwętej Rodziny w Lesznie, Dom Dziecka w Kaliszu, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Dom Dziecka w Pleszewie i Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie.

Tradycyjnie wychowankowie brali udział w czterech kategoriach: tanecznej, recytatorskiej, teatralnej i muzycznej. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Beata Szurmińska, Romana Klamecka, Michał Mroczkowski, Hubert Zduniak i Michał Mielczarek. Należy podkreślić sprawną organizację imprezy i wysoki poziom artystyczny.

LAUREACI

Kategoria taneczna

 1. Crazy Girl (Bodzewo)

 2. Snowe Dance Maka (Piła)

 3. Jakub (DDz Pleszew)

Wyróznienie: Zespół Taneczeny (Kalisz)

Kategoria recytatorska

 1. Oliwier (PO Pleszew)

 2. Weronika (PO Pleszew)

 3. Maciej (Kołaczkowo)

Wyróżnienie: Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny (Pleszew)

Kategoria teatralna

 1. Grupa "JakBosko", Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny (Pleszew)

 2. Grupa "To nie My" (DDz Pleszew)

 3. Grupa "Pogięci 3" (Kołaczkowo)

Wyróżnienie: Hubert (DDz Pleszew)

Kategoria muzyczna

 1. Mała MDF (Piła)

 2. Anna (Kórnik-Bnin)

 3. Wanessa (Kalisz)

Wyróżnienie: Katarzyna (Lisków), Oskar (Łaszczyn)

Nagroda Starosty Pleszewskiego

Wanessa (Bodzewo)

1_3_3.jpg

1_4_3.jpg

1_5_4.jpg

1_6_2.jpg

1_7_3.jpg

1_8_2.jpg

1_9_0.jpg

1_10_1.jpg

1_11_1.jpg

1_12_1.jpg

1_13_0.jpg

1_14_1.jpg

1_15_0.jpg

1_17_1.jpg

1_19_0.jpg

1_20_1.jpg

1_21_1.jpg

1_22_0.jpg

1_23.jpg