Czas Czytania:

XII Przegląd Młodych Talentów Domów Dziecka, Regulamin i Karta Zgłoszenia

Autor: | Opublikowany: | Kategoria:

Zapraszamy na XII PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW DOMÓW DZIECKA, który odbędzie się 25 października 2018r. o godzinie 1000 w sali Restauracji „BAKS” ul. Malińska 21a w PLESZEWIE.

ORGANIZATORZY: Dom Dziecka w Pleszewie i Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”.

Przegląd objęty został patronatem pana Macieja Wasielewskiego – Starosty Powiatu Pleszewskiego.

REGULAMIN

 1. Cele Przeglądu:
  • rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni dzieci,
  • inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
  • promocja talentów artystycznych dzieci i młodzieży,
  • integracja placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez wspólną naukę i zabawę,
  • promocja powiatu pleszewskiego.
 1. Przegląd ma charakter konkursowy i adresowany jest do dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu województwa wielkopolskiego.

 2. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • muzyczna /śpiew, gra na instrumencie/
  • taneczna
  • teatralna /pantomima, kabaret, forma teatralna i parateatralna /
  • recytatorska /wiersz, proza/.
 3. Występujących oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będą w zależności od kategorii:

  • dobór repertuaru
  • ogólny wyraz artystyczny
  • muzykalność
  • estetyka wykonania
  • nowatorskie pomysły zgodne z założeniami regulaminowymi
  • dobór podkładu muzycznego
  • opracowanie choreograficzne
  • wartości wychowawcze
  • kultura słowa
  • ruch sceniczny
 4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwie prezentacje w danej kategorii.

 5. Ilość uczestników poszczególnych prezentacji w kategoriach: muzycznej, tanecznej, recytatorskiej nie może przekroczyć 8 osób, a w teatralnej 10 osób.

 6. Dana prezentacja nie może przekroczyć 10 minut.

 7. Uczestnicy przeglądu rejestrują potrzebny materiał muzyczny wyłącznie na płycie CD/DVD:

  • każda płyta CD/DVD musi być opisana i zawierać następujące informacje: tytuł prezentacji,
  • imię i nazwisko uczestnika, nazwa placówki (jeden utwór na jednej płycie),
  • materiał muzyczny można przesyłać drogą e – mailową na adres Domu Dziecka w Pleszewie domdziecka@pleszew.co
  • Uwaga! W DNIU PRZEGLĄDU PŁYT Z MATERIAŁEM MUZYCZNYM NIE PRZYJMUJEMY!!!
  • organizatorzy nie zwracają płyt po przeglądzie.
 8. Osoby, biorące udział w Przeglądzie nie mogą prezentować repertuaru z lat poprzednich.

 9. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników.

 10. Koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników pokrywają zgłaszane placówki. Zgłoszenie udziału zespołu w Przeglądzie następuje po wypełnieniu i odesłaniu karty uczestnictwa z zapisem utworu na płycie CD/DVD na adres:

  Dom Dziecka ul. Osiedlowa 1, 63 – 300 Pleszew z dopiskiem – Przegląd Młodych Talentów

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Przeglądu udzielają: Anna Kwiecińska, Patrycja Wieruszewska, Daria Osińska pod nr tel. 62 742 21 95,

KARTA UCZESTNICTWA

NAZWA i ADRES INSTYTUCJI:

KATEGORIA:

TYTUŁ PREZENTACJI:

IMIE i NAZWISKO/NAZWAZESPOŁU:

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Imię i nazwisko opiekuna:

Numer telefonu kontaktowego opiekuna zespołu:

Wymagania techniczne:

Liczba dołączonych nagrań CD/DVD

Zapoznałem się z regulaminem XII Przeglądu Teatralnego i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestników potrzebnych do realizacji Przeglądu.